Popis oboru 26-47-N/15 Počítačové systémy

 

Obor 26 - 47 - N/15 Počítačové systémy (tříletý obor). Denní studium je určeno pro maturanty ze všech středních škol a je podobné studiu bakalářskému, organizovanému na vysokých školách, od něhož se liší hlavně orientací na praktickou stránku výuky. Ukončuje se absolutoriem a úspěšný absolvent získává oprávnění používat označení diplomovaný specialista (DiS) v oboru počítačové systémy.

 

Profil absolventa:

 

Absolvent vyššího odborného vzdělávání vzdělávacího programu Počítačové systémy je připraven na výkon většiny činností, které souvisejí se zaváděním a provozem výpočetní techniky v průmyslových podnicích. Stejně tak je odborně vybaven pro pokračování studia na vysoké škole technického zaměření.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může se uplatnit, vzhledem k získaným obecně odborným poznatkům z oblastí informačních a komunikačních technologií, v ekonomice a matematice, v činnostech laboratorního i provozního charakteru, ale i v administrativní a správní činnosti. Může si také doplnit kvalifikaci pro výkon povolání v rámci dalšího vzdělávání formou vysokoškolského studia, kvalifikačních či rekvalifikačních kurzů.

 

Cílové vědomosti a dovednosti :

 

 • znalost základů činnosti počítače z pohledu matematiky a jejích metod včetně procesu zobrazování dat
 • znalost mikroprocesorové techniky a procesů přenosu dat
 • znalost jednotlivých komponentů a celé součástkové základny PC
 • schopnost sestavovat PC z jednotlivých dílů
 • diagnostikovat technické poruchy a odstraňovat je
 • instalovat operační systémy a ostatní software
 • instalovat počítačovou síť a vykonávat funkci jejího správce
 • použít PC pro řídící průmyslové aplikace
 • navrhovat a spravovat řídící systémy s mikropočítači a číslicové systémy s použitím PLD (programovatelné logické obvody)
 • důkladná znalost nejpoužívanějších operačních systémů, databázových a textových programů
 • znalost programování v prostředí Linux a Windows

 

Součástí studia je souvislá praxe v podnicích. Studenti si při ní ověří svoje schopnosti použít ve škole získané poznatky v praktickém provozu. Praxe je v I. a II. ročníku dvoutýdenní a koná se v závěru školního roku, ve III. ročníku je čtyřměsíční v období září až prosinec. Praxi si vyjednává sám student a  vykonává při ní práci, která navazuje na přípravu ve škole.

 

Studijní plán:

 

Studijní plán naleznete zde>> a popis předmětů zde>>

 

Ukončení studia:

 

Studium končí na konci třetího ročníku skládáním absolutoria v průběhu měsíce června. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce a ústní zkouška z odborných předmětů a anglického jazyka.