Přihláška ke studiu

 

Přihláška ke studiu na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE zde>> (pdf)

 

prihlaska_1_strana prihlaska_2_strana

 

Název a adresa vyšší odborné školy:

 

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,

Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Masarykova 3

460 84 Liberec 1

 

Obor vzdělání (kód a název) do kterého se uchazeč hlásí:

 

26 - 47 - N / 15 Počítačové systémy

26 - 41 - N / 08 Průmyslová elektrotechnika

 

Do přijímacího řízení je zařazen uchazeč na základě přihlášky, která musí být řádně vyplněna (nejčastěji chybějící údaje):

 

  • zvolený obor
  • druh studia je pouze denní
  • kód, název oboru (KKOV) a IZO střední školy, odkud se uchazeč hlásí - volně na přihlášku
  • potvrzení správnosti údajů - razítko střední školy
  • potvrzení od lékaře
  • kopie maturitního vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky. V případě, kdy uchazeč podává přihlášku a navštěvuje střední školu, dodá kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení. Nebude-li kopie maturitního vysvědčení dodána, považuje se přihláška za neplatnou.
  • podpis uchazeče
  • pokud přihláška nebude obsahovat všechny náležitosti, bude uchazeč vyzván k doplnění přihlášky.

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

 

  • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadující prostorové vidění